Notulen jaarvergadering 20 November 2017

presentatie jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering 20 november 2017

Welkom
Carlo heet iedereen welkom en legt het verloop van de avond uit.

——————————————–zie powerpointpresentatie———————————————–

Buurkracht
Alex de Ruiter begint eerst met wat vragen om een idee te hebben, wat we met energie kunnen doen binnen in huis en welke apparaten de meeste energie kosten. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen is 8,3 jaar.

Jan Vos, (Buurkracht IJhorst) legt uit dat zij een groep hebben opgezet voor Buurkracht in IJhorst. Vanuit de Dorpsraad is een aparte groep opgezet die zich hiervoor inzet omdat de Dorpsraad al voldoende doet. Er is gezocht naar actieve mensen waaronder Jan Vos, hij werkt zelf in de energiebranche, dus wilde ook graag meedoen. Er waren een aantal geïnteresseerden, dus hebben ze Alex de Ruiter uitgenodigd om een presentatie te houden. Daarna hebben ze meer mensen mee gekregen. Ze hebben verschillende avonden gehad over isolerende maatregelen. Er zijn van hieruit kleine werkgroepjes gevormd, die maatregelen nemen. Eén voor zonnepanelen, één voor ketels inkopen, één voor isolatie, één voor de postcoderoos enz.

Buurkracht helpt bewoners om samen energie te besparen. Het is gratis en niet commercieel.
Buurkracht stelt koffertjes beschikbaar als bewustwordingsactie met ondersteunende middelen.
Slim besparen doe je samen, Doe je mee! www.buurkracht.nl

Er wordt gevraagd waarom er zo weinig zonnepanelen op de sportaccommodatie zitten.
Antwoord: dit is destijds een keus geweest van de gemeente en de vraag zal daar gesteld moeten worden.

Evenemententerrein/Activiteitenzone:
Henk Lassche vertelt iets over de Activiteitenzone in Rouveen. Hij zit al zo’n 20 jaar bij de CH en geeft aan dat er nog nooit in het openbaar gesproken is over een activiteitenzone.
Henk geeft ons allen een halve minuut om aan elkaar te vertellen waar je aan denkt bij een activiteitenzone.
Na die halve minuut vraagt hij waar men aan denkt:
– Een soort Tippe in Rouveen
– Vaste hindernissen
– Alle jaargetijden te gebruiken
– Alle activiteiten moeten daar kunnen plaatsvinden

Henk Lassche legt uit, dat zijn oom (Jan Kruidhof) het Rouveens volkslied geschreven heeft en dat daarin heel goed verwoord staat hoe de gemiddelde Rouvener is. Goede krachten in Rouveen, doordat men samen de handen uit de mouwen steekt om iets op te zetten en na afloop weer af te breken.

Wij willen graag een goede leefbaarheid in Rouveen, wij willen graag vermaakt worden. Daarom willen wij graag activiteiten. Maar hoe maken we het tot een bruisende plek?
Een plaats moet wat te bieden hebben, willen we bezoekers, bewoners en ondernemers aan Rouveen kunnen binden.

Activiteiten op ‘Rouwe Vene’:
– Koningsdagactiviteiten: autorodeo en koningsspelen
– CH
– Munnikenweek
– Activiteiten Munnikenslag
Willen we de CH behouden, dan hebben we een betere bodem nodig. De paardensport professionaliseert. Daar willen ze niet meer met materiaal op golvende grond springen. Ze willen op geprepareerde bodems springen.
Nu zijn we afhankelijk van de gunsten van de agrariër.

Henk legt uit hoe de commissie te werk is gegaan:
– Programma van eisen
– Plekkenonderzoek
– Voorkeur plekken
– Budgetprognose
– Budget (aanname) opname in gemeentelijke begroting
– Intekening
– Uitwerking (huidige stand)
– Informatie gemeente en dorpsbewoners
– Actieplan
Bewoners worden opgeroepen zich bij vragen te richten tot de commissie, de betrokken verenigingen of de Dorpsraad.
Randvoorwaarden:
– Bodem
– Plek
– Infrastructuur
– Gezamenlijk gebruik
– Gezamenlijk beheer
Uitdagingen:
– Definitieve ruimte
– Definitieve plek
– Samenwerking met andere partijen in het dorp
– Budget
– Samenwerking met bedrijfsleven
Evenemententerrein? Nee, liever een activiteitenterrein of een activiteitenzone. Geen 2e Tippe (Staphorst) maar een groene zone.
‘En doar veule wee ooz thuus!’

Opmerking: iemand ervaart niet dat we niet zonder activiteitenzone kunnen. Volgens hem is het te dicht bij de bebouwing, te dicht bij zorgwoningen en bij zuidwestenwind gaat het geluid over de kern.

Henk Lassche geeft aan dat de huidige locatie van de CH niet wenselijk is naast de begraafplaats. En dat het niet wenselijk is om iets 2 km verderop te organiseren, omdat je iets voor het dorp in het dorp organiseert.

Vraag: Is onderzocht waar het publiek wegkomt?
Henk: Dat is niet onderzocht.
Vraag: Er zijn veel Staphorsters?
Henk: Als we de CH of autorodeo in Staphorst organiseren, is de activiteit kapot. Rouveense vrijwilligers gaan niet iets organiseren in Staphorst.
Vraag: In het verleden is het aan de andere kant van het viaduct georganiseerd
Henk: Activiteiten in het dorp organiseren.

Vragen:

1. Onderhoud begraafplaats: Dit is een vraag om te melden bij het meldpunt op de gemeentesite.
2. Burgerparticipatie w.b. Levensboomlocatie: Waar denken we aan? Wat heeft Rouveen nodig? Waar is vraag naar? Ideeën? Meld het bij ons. Wij nemen het mee.
3. Stadsweg opnieuw geasfalteerd maar bobbelt: Dit is een vraag om te melden bij het meldpunt op de gemeentesite.
4. Missen van betonplaat tussen Rechterensweg en Afschuttingsweg: Dit is een vraag om te melden bij het meldpunt op de gemeentesite.
5. Vragen over de enquête over de supermarkt: Gemeente-ambtenaren kunnen antwoord geven. Carlo geeft aan, dat deze vragen later persoonlijk aan de vraagsteller zullen worden beantwoord.

Comments are closed.