Jaarvergadering 2018

JAARVERGADERING DORPSRAAD ROUVEEN

Aan de inwoners van Rouveen,

De Dorpsraad Rouveen hoopt haar jaarvergadering te houden op maandag 19 november a.s.
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 20.00 uur.
Evenals voorgaande jaren vindt dit plaats in d’Olde Skoele, Oude Rijksweg 427 Rouveen.

Comments are closed.