Nieuwe samenstelling Dorpsraad Rouveen

Er zijn drie nieuwe gezichten in de dorpsraad. Liesbeth van Schaik is de nieuwe voorzitter, Johan van Veen is de nieuwe penningmeester en Marjanne Reijne is de nieuwe secretaris. Klaas Smit en Jan Timmerman blijven bestuurslid, zodat de dorpsraad in totaal uit vijf personen bestaat.

vlnr: Klaas Smit – Liesbeth van Schaik – Jan Timmerman – Marjanne Reijne – Johan van Veen

Comments are closed.