Wat doet de Dorpsraad Rouveen?

Dorpsraad Rouveen

De Dorpsraad Rouveen is opgericht in augustus 2003. De Dorpsraad is een onafhankelijke stichting en kan subsidies aanvragen als dit nodig is.

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel: Bevorderen van het leefklimaat in het werkgebied en het behartigen van de algemene belangen van de inwoners. Het werkgebied omvat alle huishoudens met postcode 7954 ofwel van Dekkersland tot aan de Lichtmis en van het spoor tot aan Zwartsluis.

Hoe willen we ons doel bereiken?

  • Adviezen aan de gemeenteraad en/of het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst of van die gemeente uitgaande organen, en ook aan andere instanties
  • Deelname aan besprekingen waarbij de belangen van het werkgebied en/of zijn inwoners aan de orde zijn
  • Verstrekken van informatie over het werkgebied en zijn inwoners aan derden

Wat betekent dit in de praktijk?

  • De Dorpsraad vergadert één keer per jaar met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst. In deze vergaderingen worden punten besproken die aangegeven zijn door de inwoners of die door de dorpsraadleden zelf van belang worden geacht, bijv. de toestand van de wegen, de verkeersveiligheid, de uitbreiding van de woningbouw, het multicultureel centrum.
  • Eenmaal per jaar wordt voor de inwoners een openbare vergadering belegd, waarin o.a. het verslag van het afgelopen jaar wordt gepresenteerd.
  • De Dorpsraad houdt ook contact met de raadsleden.
  • De Dorpsraad vergadert één keer per maand.
  • De Dorpsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Als er meerdere geïnteresseerden zijn, is het de bedoeling dat de Dorpsraad door de stemgerechtigde inwoners van het werkgebied wordt gekozen. Deze verkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de gemeenteraadsverkiezingen.

Huidige samenstelling Dorpsraad Rouveen:

Voorzitter:                          Liesbeth van Schaik                                      Bestuurslid:        Klaas Smit

Penningmeester:             Johan van Veen                                              Bestuurslid:        Jan Timmerman

Secretaris:                         Marjanne Reijne

U kunt altijd terecht bij één van de dorpsraadleden met vragen en opmerkingen over het leefklimaat in Rouveen. U kunt de Dorpsraad bereiken via email: bestuur@dorpsraadrouveen.nl

Comments are closed.