Verkeerssituatie Triangellocatie

Uw kind veilig naar school de aankomende 2 jaar?

Twee weken geleden bent u geïnformeerd over de verkeersituatie rondom de bouw Triangellocatie. Hierin staat dat in het eerste deel van de bouwfase het bouwverkeer via de Goudenregenstraat gaat. Wanneer er gebouwd gaat worden aan o.a. locatie Mathil is de Korte Kerkweg als bouwroute niet te vermijden.

Nu is er reeds op de Triangellocatie een asfalt fietspad aangelegd vanaf de Goudenregenstraat (op plek van oude gymzaal) naar de scholen.

Wij hebben dan ook het volgende voorstel wat ook gedragen wordt door bouwbedrijf Salverda en de gemeente.

De schoolgaande kinderen (ORW) bij de Goudenregenstraat (Total) naar binnen fietsen en zo via het fietspad naar school. Het vrachtverkeer kan dan de Korte Kerkweg als heen en terug route nemen. De kinderen van de nieuwbouw kunnen dan via de Beukenlaan de school, sportvelden en bibliotheek bereiken. De kinderen van ‘Oostert’ fietsen een klein stukje door naar de Goudenregenstraat. Op deze manier komen de kinderen geen bouwverkeer tegen.

Zie situatieschets;

fietsroute voorstel

Bijkomend voordeel is dat de verkeersbrigadiers dan zullen staan op de t-splitsing bij de Total. Deze is overzichtelijker dan de kruising Korte Kerkweg. Dit daar er nu veel verkeer vanuit de Korte Kerkweg het stopteken van de brigadiers negeren en de binnenbocht e.d. nemen. Ook op deze wijze worden de kinderen in gevaar gebracht.

Mocht u dit ook een veiliger route vinden; of heeft u zelf betere suggesties; Laat het weten! Hoe meer voorstanders er zijn, hoe groter de kans is, dat de naar ons inziens veiliger verkeersroute voor onze kinderen kan worden gehanteerd.

Ben u voorstander laat dit dan per mail weten aan de Dorpsraad (info@dorpsraadrouveen.nl)

 

Comments are closed.