Vooraankondiging Jaar vergadering 2022

JAARVERGADERING DORPSRAAD ROUVEEN

Maandag 14 november aanstaande presenteert de Dorpsraad tijdens haar jaarvergadering de conceptvisie van het dorp Rouveen. Via enquêtes, bewonersavonden en werkgroepen hebben de bewoners van Rouveen de afgelopen jaren gelegenheid gehad om mee te werken aan de samenstelling van de dorpsvisie. De dorpsvisie ligt er nu in concept. Onder andere rondom de thema’s ‘Wonen’ en ‘Leefbaarheid en voorzieningen’ zijn er ambities geformuleerd voor het dorp.

Tijdens de vergadering die in d’ Olde Skoele zal plaatsvinden kunnen de aanwezigen de visie bekritiseren, versterken en aanvullen. Hierna kan hij vastgesteld en in een mooi jasje gestoken worden.

Bij plannen, vernieuwingen en wijzigingen in beleid kan er teruggegrepen worden op deze algemene dorpsvisie. De dorpsvisie wordt in deze periode vastgesteld voor een periode van 2023 tot 2028. Waarbij de werkgroepen al geconstateerd hebben dat het een ‘levend document’ is dat bij (grote) veranderingen in het dorp of de maatschappij herzien dient te worden.

Met de visie hebben de bewoners van Rouveen en de gemeente houvast in beleidszaken.

Tijdens de jaarvergadering zullen ook de plannen voor de begraafplaats aan de Scholenweg gepresenteerd worden door de gemeente.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Jaarvergadering Dorpsraad

Maandag 14 november a.s.

20.00 uur

D’ Olde Skoele

Comments are closed.