Uitnodiging Jaar vergadering 2019

JAARVERGADERING DORPSRAAD ROUVEEN

Aan de inwoners van Rouveen,

De Dorpsraad Rouveen is voornemens haar jaarvergadering te houden op maandag 18 november a.s.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
De avond begint om 20.00 uur.

Evenals voorgaande jaren vindt deze plaats in d’Olde Skoele,
Oude Rijksweg 427 te Rouveen.

Comments are closed.