Supermarkt Rouveen

Supermarkt Rouveen! Voor het dorp, door het dorp?

 

Vanuit het dorp krijgen wij met regelmaat geluiden binnen, dat er behoefte is aan een  supermarkt in Rouveen. Als Dorpsraad hebben we deze signalen opgepakt en samen met de gemeente en externe partijen naar mogelijkheden gekeken. Begin dit jaar is op de vergadering ‘Omgevingsvisie Staphorst’ door dorpsgenoten de wens uitgesproken, dat er behoefte is aan voorzieningen in het dorpshart van Rouveen. Wij zijn van mening, dat dit de leefbaarheid ten goede komt.

Dhr. Koetsier, een enthousiaste ondernemer, heeft aangegeven, zeker mogelijkheden en kansen te zien in Rouveen. Dit vanwege zijn jarenlange ervaring met dorpssupermarkten (Coop Oldemarkt, Coop Ruinerwold). Uiteraard heeft deze ondernemer ondersteuning nodig vanuit het dorp om dit te realiseren. Daarom zou deze ondernemer zich graag met kleine ondernemers op één locatie willen centraliseren, zodat u meerdere voorzieningen en diensten voorhanden heeft.

Om dit nog verder uit te werken, willen we graag, dat het dorp met ons meedenkt om er zo achter te komen of er voldoende draagvlak is vanuit de bevolking. U begrijpt, dat dat een voorwaarde moet zijn, zodat een supermarkt ook daadwerkelijk haalbaar is.

 

Locaties

Om voorzieningen in Rouveen te creëren waren er vier locaties in beeld (zie bijlage):

  1. Perceel naast MCR
  2. Voormalige Levensboomlocatie
  3. Perceel Bisschop/Crediet, Oude Rijksweg
  4. Locatie Prunuslaan

Na een matrix van min- en pluspunten kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie, dat de eerste twee locaties afvielen (de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen is niet meer gewaarborgd en vrachtverkeer zal met bevoorrading in de kern problemen geven.)

Dan blijven er twee locaties over. De perceeleigenaren aan de Oude Rijksweg hebben al te kennen gegeven actief te willen inzetten op winkelmogelijkheden. De Locatie Bisschop/Crediet heeft  de voorkeur van de Dorpsraad. Wij zien geen problemen met bevoorrading en verkeersafwikkeling. Ook is op deze locatie voldoende parkeergelegenheid te realiseren.

Wat ook een aandachtspunt voor ons is om deze locatie te prefereren, is dat naar verwachting Rouveen de komende jaren nog verder zal uitbreiden. Dit in ogenschouw nemend moet uitbreiding van een winkelhart mogelijk zijn. Op locatie Bisschop/Crediet is na onderzoek gebleken, dat die mogelijkheid aanwezig is.

 

Uw mening telt!

De mening van u, als dorpsgenoot, is voor ons heel belangrijk! Alleen met uw betrokkenheid is een winkelhart in Rouveen te realiseren. Binnenkort kunt u een enquêteformulier verwachten en we stellen het zeer op prijs, als u deze zou willen invullen en retourneren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Dorpsraad Rouveen

Comments are closed.