Jaarvergadering 2015

JAARVERGADERING DORPSRAAD ROUVEEN

 

Aan de inwoners van Rouveen,

 

De Dorpsraad Rouveen hoopt haar jaarvergadering te houden op maandag 16 november a.s.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Evenals voorgaande jaren vindt dit plaats in d’Olde Skoele, Oude Rijksweg 427 Rouveen.

We hebben ervoor gekozen om de jaarvergadering iets anders in te vullen dan voorgaande jaren.

De nieuwe huisarts, dokter Pezeshki Nia ziet deze avond als een mooi moment om zich aan de inwoners van Rouveen voor te stellen en zijn plannen voor de toekomst voor wat betreft de huisartsenzorg te presenteren.

Na de pauze willen we graag met u in gesprek gaan over een aantal actuele zaken.

U moet hierbij denken aan:

  • Ontsluiting CZ Rouveen.
  • Fietssnelweg Meppel-Zwolle.
  • Verbreden Geezenland.
  • Evenemententerrein Rouveen.
  • Wijkbudget Burgerkracht.

Wat het wijkbudget Burgerkracht betreft:

Vanuit het coalitieakkoord en in de nota Burgerkracht is eenmalig een wijkbudget beschikbaar gesteld van €15000. Het budget is bedoeld als pilot in 2016.

De gemeente wil hiermee aan de wijk- en dorpsraden ruimte geven om met een eigen wijkbudget een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Het beschikbare geld in het pilotjaar hoeft niet evenredig verdeeld te worden over de wijkraden in de gemeente Staphorst.

Het gaat om de inhoud van de voorstellen en niet om de geografische spreiding. Het is geheel afhankelijk van de [kwaliteit van de] voorstellen die binnen gaan komen hoe de middelen verdeeld gaan  worden. Er wordt een selectie gemaakt op basis van kaders.

De Dorpsraad Rouveen kan ook een project indienen.

Wij hebben als Dorpsraad niet meteen een voorstel, wij weten dat dit niet zo eenvoudig is, maar wij willen heel graag input van de inwoners uit Rouveen.

Heeft u ideeën, suggesties  die binnen de kaders passen  [binnen het werkgebied Rouveen, verbetering leefbaarheid, invulling van een behoefte, de breedte van het draagvlak, projecten met een langer/structureler karakter gaan voor eenmalig, een sluitende begroting]  laat het ons weten!!

We zien u graag de 16e november.

Hartelijk gegroet namens de Dorpsraad Rouveen,

Klaas Veerman, voorzitter

Els Buitenhuis-Poolman, secretaresse

Comments are closed.