Burgerparticipatie

 

 

 

Onderhoud openbaar groen en                             burgerparticipatie, december 2013

 

 

 

De verhouding tussen de overheid en burgers is aan het veranderen. Dit zal de komende jaren nog verder doorgaan.

Waar het initiatief de laatste decennia vaak bij de overheid lag, zal dat de komende jaren steeds vaker bij de burgers komen te liggen. De verticale verhouding (top-down) tussen overheid en burgers zal steeds meer een horizontale gaan worden. De samenleving zal hierdoor gaan veranderen. De gemeente zal bijvoorbeeld meer gaan faciliteren en minder zelf gaan oppakken.

In de Troonrede van afgelopen september is aan deze nieuwe verhouding het woord participatiesamenleving gegeven: “van iedereen die het kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven en zijn omgeving; door mee te doen voegen mensen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.”

In de dorpen binnen de gemeente Staphorst is de participatie door burgers nooit echt weg geweest: burenplicht en noaberschap zijn hier over het algemeen vrij vanzelfsprekend. In Rouveen is de afgelopen jaren de combischool tot stand gekomen. Weliswaar is dit gebeurd onder regie van de gemeente, maar de betrokken lokale partijen hebben laten zien dat Rouveen burgerkracht bezit. Dergelijke plannen lijken de voorbode van de nieuwe verhoudingen.

 

Openbaar groen

Naar aanleiding van concrete vragen van burgers (ook uit Rouveen) en in het licht van de veranderende verhoudingen in onze samenleving, is bij de gemeente het idee ontstaan te bezien of delen van het openbaar groen in onderhoud zouden kunnen komen bij burgers. De gemeente zou hier voor de duur van twee jaar een pilot op willen uitvoeren.

Voor het oppakken hiervan ligt er geen uitgewerkt voorstel. De aanpak willen we graag samen met de belangstellenden uitwerken. Het gebied dat in onderhoud wordt overgenomen moet wel logisch begrensd worden en bij voorkeur een redelijke omvang hebben. Over de uitvoering zullen schriftelijk afspraken worden vastgelegd.

Het voorstel is nadrukkelijk niet ingegeven uit bezuinigingsoverwegingen. Er zijn dus ook financiële middelen beschikbaar om het onderhoud uit te voeren.

 

De gemeente komt graag in contact met (groepen van) inwoners van Rouveen die er voor openstaan om openbaar gebied in hun woonomgeving te gaan onderhouden en die met de gemeente willen praten over de concrete invulling daarvan.

Wanneer u belangstelling heeft hierover te praten dan kunt u dit aangeven bij de secretaris van de dorpsraad (jeanetkuiper@outlook.com) of bij de heer Ganzeboom van de gemeente (h.ganzeboom@staphorst.nl).

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.