Aan alle inwoners

Graag willen wij ons als Dorpsraad Rouveen op deze manier aan u presenteren. Het doel van deze website is dan ook u te informeren over het bestaan, de betekenis en de mogelijke werkzaamheden van de stichting Dorpsraad Rouveen en omgeving. Verder kunt u hier ook uw mening kenbaar maken en willen wij interactie stimuleren.

Onze stichting heeft als doel: het bevorderen van het leefklimaat in het werkgebied als ook het behartigen van de algemene belangen van de inwoners. Ons werkgebied omvat alle huishoudens met postcode 7954 oftewel van Dekkerslaànd tut an de Lichtmis en van ’t spoor tut an Zwartsluus.

Zij probeert dit doel te bereiken door:

-Het geven van adviezen aan de gemeenteraad en/of College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst of van die gemeente uitgaande organen, evenals aan andere instanties.

-Het deelnemen aan besprekingen waarbij de belangen van het werkgebied en/of zijn bewoners aan de orde zijn.

-Het verstrekken van informatie over het werkgebied en  zijn bewoners.

In de praktijk komt de werkwijze van de Dorpsraad op het volgende neer:
De Dorpsraad vergadert één keer per jaar met College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst. In deze vergadering worden punten besproken die aangegeven zijn door de bevolking of die door de dorpsraadsleden zelf van belang worden geacht. Deze punten kunnen bijvoorbeeld zijn: de toestand van de wegen, de verkeersveiligheid, de uitbreiding van de woningbouw e.d.

Eenmaal per jaar wordt voor de inwoners een openbare vergadering belegd, waarin o.a het verslag van het afgelopen jaar wordt gepresenteerd. De Dorpsraad is een onafhankelijke stichting en krijgt geen subsidie. De financiële middelen zijn afkomstig van particulieren. Verder houdt de Dorpsraad contact met de raadsleden.

De Dorpsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

U kunt altijd terecht bij één van de dorpsleden met vragen en opmerkingen over het leefklimaat in Rouveen.

Comments are closed.